Vyhodnocování dat z tachografů

Pravidelné vyhodnocování dat z tachografů je dle legislativy povinností každého dopravce. Z tohoto důvodu Vám nabízím pro data z digitálních tachografů a karet řidičů následující služby:

- vyhodnocování dat,

- analýza dat,

- vypracování reportingu z dat,

- vypracování dokladů z dat,

- poradenství,

- zajištění vyčítání dat z digitálních tachografů,

- zajištění vyčítání dat z karet řidičů,

Díky možnosti hromadného zpracování a vyhodnocování dat z digitálních tachografů a karet řidičů jsou tyto služby vhodné jak pro ty nejmenší dopravce, tak také pro dopravce s velkým vozovým parkem. Vzhledem k charakteristice dat je možné výše uvedené služby poskytovat na dálku.