Tvorba sestav pro controlling

Mají-li se různá data z dopravních procesů správně a efektivně vyhodnotit, tak se to mnohdy neobejde bez zpracování v elektronické podobě. Z tohoto důvodu Vám nabízím tvorbu sestav pro controlling, které jsou určeny k užívání samotnými zákazníky. Jedná se o vytváření tabulek, databází a grafů nebo jejich provázaných výpočtových sestav pro kontrolu, analýzu, evidenci v čase nebo zpracování dat.  A vůbec nevadí, že tyto sestavy budete využívat např. na denní nebo na měsíční bázi. Sestavy pro controlling nacházejí své uplatnění např. v těchto oblastech:

- spotřeba pohonných hmot a AdBlue (např. výpočty, sledování dat v čase),

- výkonové ukazatele vozidel/řidičů (např. sledování dat v čase, podklady ke mzdám),

- provozní data z přepravních dokladů (např. výpočty ukazatelů, sledování dat v čase),

- správa vozového parku (např. databáze servisních nákladů, plánování servisů),

- personalistika dopravy (např. plánování směn, podklady ke mzdám, výpočet diet),

- administrativa dopravy (např. evidence výkonů zaměstnanců, evidence docházky),

...sestavy pro controlling jsou úspěšný nástroj také pro mnohé jiné požadované výstupy.


Tyto controllingové sestavy charakterizuje:

- jednoduché ovládání,

- přehlednost,

- odpovídající popis jednotlivých položek,

- zadávání minimálního počtu zdrojových dat,

- použití vzorců,

- možnost rozšíření sestav na budoucí období,

- snadná úprava výpočtu při změně konstantních hodnot,

- vypracování sestav dle požadavků zákazníka.