Reference

(viz reference umístěné níže)

Ke každé své práci či zakázce přistupuje Lukáš Křenek zcela odpovědně s maximálním nasazením. Konečný výstup či reportingový nástroj vždy odpovídá požadavkům zadavatele. Lukáš je zvyklý svou práci v jejím průběhu konzultovat a odevzdává tak jen kompletní a vyhovující řešení. Velmi hluboké znalosti v oblasti silniční dopravy mu umožňují nastavovat kontrolní mechanismy vozidel, řidičů, ale i administrativy, které využijete ve své firmě. Dnes máte pravděpodobně více dat, než je nutné. Právě analytik z nich umí vybrat a předložit výstup, který vám pomůže v řízení dopravy.

Miroslav Voráček, Vedoucí administrativy dopravy, HOPI, s.r.o.

Lukáš Křenek pracoval ve společnosti HOPI s.r.o. na pozici kontrolor dopravy, kde řídil proces kontroly dat z tachografů a karet řidičů, zpracovával a vyhodnocoval data spotřeby pohonných hmot vozidel a řidičů včetně navrhování opatření, a také kontroloval, zpracovával a analyzoval provozní a ekonomická data vnitropodnikové dopravy včetně tvorby reportů. Ze zpracovaných dat cíleně vyhledával možnosti optimalizace a úspory vnitropodnikové dopravy. V těchto oblastech pracoval bezproblémově a byl velice vstřícný při řešení operativních úkolů. Je klidný, vyrovnaný a dokáže navrhovat nová možná řešení při zadaných projektech.

Václav Větrovský, Vedoucí správy vozového parku, HOPI, s.r.o.

Tímto chci zároveň poděkovat panu Lukášovi Křenkovi za stávající spolupráci v oblasti pohonných hmot. Spolupráce s ním byla příkladná a vždy profesionální. V případě řešení nastalých situací vždy vyšel vstříc a pomohl tak k dořešení kladného průběhu dojednaných obchodních závazků.

František Hanuš, Direct Sales Expert CZ, OMV Česká republika, s.r.o.