Dopravní controlling

Pro správná firemní rozhodnutí potřebujete mít k dispozici přesná provozní data - obor silniční nákladní dopravy není v tomto výjimkou. Úspěch nebo neúspěch dopravních operací tak mnohdy závisí na rychlosti a kvalitě zpracovaných provozních dat. Aby Vaše firma měla i v této oblasti konkurenční výhodu, tak Vám nabízím zpracování, kontrolu nebo analýzu rozmanitých druhů provozních dat. Výsledkem je kontrola stávajících dopravních procesů, resp. nalezení možností pro zvýšení efektivity dané dopravní problematiky, a tím snížení Vašich firemních nákladů. V dopravním controllingu je možné zpracovávat např. tyto druhy zejména provozních dat:

- data ze satelitního sledování vozidel (GPS),

- data z telematických systémů vozidel,

- spotřeba pohonných hmot na vozidlo nebo řidiče,

- mýtné náklady na vozidlo nebo řidiče,

- dodržování rozvozového plánu,

- data z přepravních dokladů.

Oblast vhodných provozních dat pro dopravní controlling není nijak omezena, vždy se odvíjí od Vašeho konkrétního zákaznického požadavku.


Kontrola provozních dat se skládá ze zpracování dat a následné analýzy. Kritéria vyhodnocení dat si stanovuje každý zákazník sám. A také si vybírá, zda chce provozní data pouze zpracovat nebo pouze analyzovat, a nebo má zájem o obě dvě tyto služby.

Zpracování provozních dat je předpříprava na další pracovní operace s nimi. Naopak analýza dat má za účel jejich vyhodnocení dle kritérií a následné zjištění odchylek a nestandardních jevů. Zákazník je potom včas informován o stavu analýzy, včetně informací o datech, která daným kritériím z různých důvodů nevyhovují.

Mimo výše popsané kontroly provozních dat se také věnuji zpracování dat dle zákaznických požadavků. Tato činnost nachází svůj význam v případech, kdy je např. potřeba pracovat s více druhy zdrojových dat, aby bylo dosaženo žádaného výsledku, nebo je nutné použít složitý výpočetní postup.

Na výše uvedenou širokou problematiku dopravního controllingu poskytuji také poradenství. Rovněž v oblasti dopravního controllingu Vám vypracuji nákladově efektivní a funkční řešení pro danou dopravní problematiku, resp. funkční pracovní postupy pro Vaše dopravní procesy.

Je-li to jen trochu možné, všechny výše uvedené činnosti se realizují v elektronické podobě, která umožňuje pracovat s velkými objemy dat. Požadavek každého zákazníka je řešený zcela individuálně. To znamená, že tabulky, databáze nebo jejich sestavy jsou vytvářeny přesně podle Vašeho zákaznického požadavku.