Outsourcing a dopravní controlling

Outsourcing je smluvní převedení vedlejších činností na jinou firmu, která se na danou činnost specializuje.

Dopravní controlling je ucelená oblast činností, jejichž náplní je zpracování, kontrola a vyhodnocování dat v dopravě. Takto získané výstupy je možné následně použít k dalšímu firemnímu rozhodování a případné tvorbě opatření, čímž se zvyšuje efektivita provozování dopravy.

Jaká je zde souvislost mezi outsourcingem a dopravním controllingem?

Vlastní kvalifikované oddělení, které se komplexně věnuje dopravnímu controllingu, si mohou dovolit pouze velké dopravní firmy. Jestliže ostatní dopravci chtějí dosáhnout stejné konkurenční výhody, tak mají možnost využít právě výše uvedený outsourcing. Tím nebudou nuceni zaměstnávat kvalifikovaného pracovníka na plný pracovní úvazek, kterého by díky menší velikosti vozovému parku nedokázali zcela pracovně vytížit.

Problematika snižování provozních nákladů se týká úplně stejně jak nejmenších, tak také těch největších dopravních firem. A díky outsourcingu dopravního controllingu mají všichni dopravci možnost dosáhnout zvýšení efektivity dopravy a tím dlouhodobého snížení provozních nákladů.