Outsourcing a dopravní controlling

Outsourcing je smluvní převedení vedlejších činností na jinou firmu, která se na danou činnost specializuje. Jaká je zde však souvislost s dopravním controllingem?

Asi málokterý dopravce, který podniká v silniční nákladní dopravě, plánoval mezi hlavní činnosti svého podnikání zařadit třeba kontrolu spotřeby pohonných hmot, dodržování jízdních časů, sledování výkonnových ukazatelů vozidel, zpracování dokladů. Tyto uvedené příklady mají společné, že se jedná o část vedleších činností, bez kterých nelze efektivně provozovat silniční nákladní dopravu. A díky nim tak vzniká dopravci nemálo vícenákladů, které jsou s nimi neodlučně spojeny.

Řešení dopravního controllingu pomocí outsourcingu přináší pro dopravce tyto výhody:

- snížení administrativních nákladů,

- přesnější plánování finančních nákladů na dopravní controlling,

- lepší organizování pracovních úkolů v době dopravních špiček a sedel,

- větší časový prostor pro řešení jiných důležitých pracovních úkolů,

- méně přesčasových hodin zaměstnanců,

- pohled na danou dopravní problematiku bez ovlivnění vnitropodnikovou filozofií.


Výhody dopravního controllingu od firmy Ing. Lukáš Křenek - Paluon:

- mnohaletá praxe s dopravním controllingem u rozsáhlého vozového parku,

- mnohaletá praxe se spotřebou pohonných hmot u vozidel a návěsů s agregátem,

- využívání tabulek, databází a výpočetních sestav pro efektivnější řízení dopravy,

- použitelnost finálních výstupů pro kvalifikovaná firemní rozhodnutí na všech úrovních,

- vypracování efektivních a funkčních řešení dané dopravní problematiky,

- odborný dohled nad správným fungováním svěřených dopravních procesů,

- komplexní řešení široké problematiky dopravního controllingu,

- pracovní postupy "šité na míru" dle požadavků zákazníka,

- včasná informovanost o nestandardních jevech a nalezených odchylkách,

- maximální ochrana obchodních a osobních dat zákazníka.

Více informací k jednotlivým nabízeným činnostem naleznete na těchto webových stránkách v sekci "Nabídka služeb".