Odborný profil

Ing. Lukáš Křenek:

8.12.2017: úspěšné složení zkoušky Odborné způsobilosti k provozování silniční nákladní                  dopravy. Osvědčení č. 037525 vydal Krajský úřad kraje Vysočina v Jihlavě.

Předchozí odborné zkušenosti:

2000 - 2006: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera,

                    studijní obor Dopravní management, marketing a logistika.

2007 - 2008: HOPI s.r.o., dopravní kontrolor dat ze systému GPS,

                    (zpracování, vyhodnocování a reporting dat z GPS).

2008 - 2016: HOPI s.r.o., dopravní kontrolor spotřeby pohonných hmot,

                    (zpracování, vyhodnocování, reporting a kontrola provozních dat).

2007 - 2016: HOPI s.r.o., dopravní kontrolor na nařízení (ES) 561/2006 (tzv. "AETR"),

                   (zpracování a vyhodnocování dat z karet řidičů a digitálních tachografů).