Nabídka služeb

Poskytované služby jsou nabízené v takovém rozsahu, aby jste dostali komplexní a kvalitní požadované služby dopravního controllingu bez ohledu na velikost Vaší dopravní firmy.

kontrola dat v dopravě

 • zajištění kvalitních vstupních dat pro následná firemní rozhodování
 • komplexní zpracování a vyhodnocení dopravního reportingu
 • kontrola kvality pracovních činností u zaměstnanců v dopravě

analýza dat v dopravě

 • pravidelné zpracování a vyhodnocování dat v čase
 • nalezení oblastí pro zvýšení efektivity a snížení finančních nákladů
 • identifikace nežádoucích jevů v dopravě
 • návrhy a realizace nápravných opatření

administrativní činnost v dopravě

 • zpracovaní dat z papírové do elektronické podoby
 • tvorba vstupních dat pro další jejich zpracování

vypracování nástrojů v Excelu

 • návrhy a vypracování databází a tabulek pro zpracování dat
 • návrhy a vypracování nástrojů pro vyhodnocování dat
 • realizace složitých výpočetních postupů