Zpracování dat

Doplňující službou v oblasti dopravního controllingu je zpracování dat do elektronické podoby. Tato činnost nalezne uplatnění v případě, když potřebujete převést data z dokladů v papírové podobě do podoby elektronické. Na každý zákaznický požadavek je vypracována jedinečná šablona, do které se data zadávají. Návaznou činností může být následná kontrola dat, resp. další zpracování dle Vašeho přání. Je zde možné zpracovávat data např. z těchto dokladů:

- ložné listy,

- nákladní listy,

- doklady o tankování pohonných hmot,

- doklady o úhradě mýtných poplatků,

- doklady o pohybu palet.

Stejně jako u dopravního controllingu, tak také zde není nijak omezený druh přepravních dokladů nebo dat. Vše je tedy závislé na Vašem konkrétním zákaznickém požadavku.